Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra

 
14108
Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra
2014-2015
OutedayTaboas Arquitectos

Es tracta d'una nau industrial, situada a Pontevedra, caracteritzada per una tipologia de nau porticada responent al marc econòmic particularment exigent del projecte.

La missió de Windmill ha consistit en la realització del projecte d'execució, així com la participació en la materialització de la construcció mitjançant Assistència Tècnica a l'Obra.

Cal destacar el compromís arquitectònic adquirit per a la realització d'una nau industrial simple i acoblada al seu entorn. Per a això, s'han estudiat diferents alternatives al llarg del projecte.