Estudi de l'abonyegament d'una sitja metàl·lica a Olot (Girona)

 
14095
Estudi de l'abonyegament d'una sitja metàl·lica a Olot (Girona)
2014
HERPASA

Es tracta de l'estudi de 6 sitges metàl · lics que emmagatzemen farina de carn i que han patit, en zones localitzades, la abonyegament de les seves camises d'acer durant l'ompliment dels mateixos.

Dictaminar sobre les causes que han provocat la patologia existent així com estudiar i analitzar el reforç materialitzat pels tècnics autors del projecte.

Cal destacar la valoració i interpretació de les accions a considerar durant les fases d'ompliment i buidatge de la sitja, així com la comprensió del comportament mecànic post-elàstic dels diferents elements que conformen l'estructura de referència.