Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan) Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan) Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan) Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan) Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan) Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan) Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan)

 
14017
Nova terminal de passatgers al port de Kinmen (Taiwan)
2014
Miàs Architects

Es tracta d'una terminal portuària per a passatgers que consta de cinc estructures d'acer en forma de "paraigua", cadascuna d'elles amb una alçada total de 30 m i una coberta circular de 80 m de diàmetre.

Aquests "paraigües" estan connectats entre si, a través de les seves cobertes, mitjançant unes estructures secundàries d'acer a manera de pòrtic.

La missió era fer l'avantprojecte de les estructures principals i secundàries formades pels "paraigües" i els pòrtics d'unió.

D'aquesta manera, a partir del disseny arquitectònic, calcular i dissenyar les seccions de cadascun dels elements que formen part de cada estructura.

Quan calculant i dissenyant les estructures principals, vam tenir en compte l'envergadura i factor d'escala de les mateixes, amb voladissos de 40 m i sotmeses a forces naturals extraordinàries, com els tifons o els terratrèmols (ab = 0.20 • g) comuns en la zona del projecte.

Cal destacar també la proposta de muntatge d'aquestes estructures, dissenyada per dur-se a terme per mòduls, des del terra fins a la seva posició final, com si dels tradicionals "castells" catalans es tractés.