Concretus House a Xàbia (Alacant) Concretus House a Xàbia (Alacant) Concretus House a Xàbia (Alacant) Concretus House a Xàbia (Alacant) Concretus House a Xàbia (Alacant)

 
14008
Concretus House a Xàbia (Alacant)
2014
Singular Studio

Habitatge que es troba situada a la cota superior d'una parcel · la amb una forta pendent, generant un volum de dues plantes. L'accés es realitza a cota de planta primera, on es troba les zones de nit i aparcament. A la planta baixa apareix un gran espai destinat a sala, menjador i cuina, ja a l'exterior, trobem un gran porxo on es localitza la piscina.

La mission de Windmill va ser el disseny i càlcul de l'estructura, formada mitjançant murs de formigó armat autocompactant i pilars d'acer laminat en calent, com a estructura vertical i lloses massisses de formigó armat, com a elements horitzontals. L'acabat dels formigons és vist i texturitzat, generat amb encofrats de tauleta de fusta.

El nostre treball va incloure un estudi de l'estabilitat del talús natural, davant la possibilitat de fallades per lliscament del massís rocós, de baixa resistència al tall; i un estudi a nivell constructiu de nusos estructurals, per a l'execució de murs caputxins de formigó armat vist autocompactable, sense l'aparició de juntes de formigonat en les trobades amb els forjats de llosa massissa.