Habitatge unifamiliar al Pinar. Castellvell del Camp (Tarragona) Habitatge unifamiliar al Pinar. Castellvell del Camp (Tarragona) Habitatge unifamiliar al Pinar. Castellvell del Camp (Tarragona) Habitatge unifamiliar al Pinar. Castellvell del Camp (Tarragona)

 
14004
Habitatge unifamiliar al Pinar. Castellvell del Camp (Tarragona)
2014-2015
Sònia Vilella Nebot

Es tracta d'un habitatge unifamiliar situat a la urbanització del Pinar, a Castellvell del Camp (Tarragona). L'habitatge consta d’una planta soterrani, planta baixa i planta pis. El projecte planteja tres volums independents, a on el volum principal i de major dimensió, conté els usos de caràcter privat de l’habitatge, mentre que els altres dos volums tenen ús de caràcter complementari.

La estructura horitzontal de l’habitatge s’ha resolt mitjançant dues tipologies diferents. En el sostre de l’aparcament s’ha optat per un forjat tipus Sandwich, amb cassetons de poliestirè expandit, mentre que en la resta de l’habitatge, s’ha utilitzar una llosa massissa de formigó armat.

Cal destacar la dificultat el disseny de la zona de l’aparcament soterrani. La proposta arquitectònica requeria una zona lliure de pilars i, en conseqüència, una sèrie de discontinuïtats verticals ja que s’ha hagut d’estintolaments dels pilars superiors sobre el sostre.