Rehabilitació i reforma de l'edifici l'Abadia de Senan (Tarragona)

 
13127
Rehabilitació i reforma de l'edifici l'Abadia de Senan (Tarragona)
2013-2014
Diputació de Tarragona

Es tracta de l’Abadia de la vila de Senan, ubicada a la Conca de Barberà de Tarragona i que data de l’any 1880.

Windmill va realitzar el projecte de rehabilitació i reforma estructural de l’edifici de l’Abadia, per a un nou ús plurifuncional: Alberg, habitatge dels responsables de l’alberg i Sala d’actes d’us públic.

Incloïa intervenció en els murs de maçoneria per substituir els forjats existents, que es trobaven en mal estat de conservació, per uns nous mantenint sempre l’esperit original de l’Abadia.

En aquest aspecte, mereix especial menció la substitució de la coberta existent per una nova constituïda per dues alineacions de jàsseres de fusta de secció variable que s’afinen en els extrems i un subsistema de biguetes de fusta que es recolzen en elles.

Cal destacar també la delicada intervenció que representa el buidatge de part dels murs estructurals interiors en planta baixa amb l’objectiu de generar un espai diàfan, per la condició d’elements de contenció que tenen alguns d’ells.