Apartaments residencials de luxe One General Mathenge a Nairobi (Kenia) Apartaments residencials de luxe One General Mathenge a Nairobi (Kenia)

 
13103
Apartaments residencials de luxe One General Mathenge a Nairobi (Kenia)
2013-2017
Portofino Properties

Es tracta del projecte de sis torres d’habitatges que totalitzen típicament unes 9 alçades, comptant amb la planta baixa i l’aparcament, que es disposen en una parcel·la de molt fort pendent al barri de Westlands, a Nairobi. Las torres presenten una geometria singular que provoca que cada planta sigui diferent de l’anterior.

La missió de Windmill ha passat per la realització del projecte executiu de fonamentació, contenció i estructura, incloent el desenvolupament dels especejaments de fabricació de totes les armadures de la construcció. Tanmateix la col·laboració s’ha estès com assistència tècnica a la Direcció de l’Obra, especialment al començament dels treballs.

S’ha de destacar el control dels aspectes dinàmics - Nairobi és una ciutat amb una moderada activitat sísmica - en uns sistemes resistents que romanen recolzats en un sòl amb molt gradient i, per tant, amb indistintes cotes d’arrencada.