Passera soldada per al clavat de pilots a Puerto Cortés (Hondures)

 
13093
Passera soldada per al clavat de pilots a Puerto Cortés (Hondures)
2013-2014
Grupo FANJUL

Es tracta de l'elaboració d'una plataforma metàl · lica per a l'execució del clavat de pilons a Hondures, mitjançant l'ús d'únicament dues plataformes.

Windmill va realitzar el disseny de l'estructura metàl · lica sobre la qual treballarà una grua de 300T de pes propi i una càrrega de treball de 99T aplicada sobre una ploma de 60m i un radi de 20m.

Per destacar, s'ha dut a terme l'anàlisi dels diferents estats de càrrega que donen lloc en el procés constructiu (tren de càrregues de la maquinària variable); el disseny d'una plataforma amb especejament per al seu transport en contenidor; un pes propi límit per hissar durant la fase d'avanç de la passarel · la; i unions d'especejament frontals enrasades.