Estadi de futbol i Centre esportiu Al Talaba a Bagdad (Irak) Estadi de futbol i Centre esportiu Al Talaba a Bagdad (Irak)

 
13091
Estadi de futbol i Centre esportiu Al Talaba a Bagdad (Irak)
2013-2014
Tomás Llavador

Realització de l'estructura d'un estadi i la coberta del "Hall" que vincula tots els espais presents en el projecte, ubicat a Bagdad (Iraq).

Disseny dels elements resistents que conformen l'estadi (fonamentació tipus, pòrtics, grades i coberta) i de la coberta del "Main Hall" i els elements verticals que la componen (paraboloides, suports hiperbòlics i pilars).

Disseny d'una coberta laminar per a l'estadi amb doble curvatura i sustentada en pòrtics autoportants. Realització de la coberta del "Main Hall" contínua des de la seva fonamentació fins a la seva màxima cota mitjançant elements verticals geomètricament complexes, així com a solució de la mateixa en dos trams: monocapa i bicapa.