Análisis de la capacidad de carga de una pontona Análisis de la capacidad de carga de una pontona Análisis de la capacidad de carga de una pontona Análisis de la capacidad de carga de una pontona

 
13088
Análisis de la capacidad de carga de una pontona
2013
Grupo FANJUL

Anàlisi de la capacitat màxima de treball d'una estructura flotant, sobre la qual treballen diferents tipus de maquinària.

Estudi de la màxima càrrega admissible a aplicar a la coberta d'una pontona per a la verificació de l'angle de deriva, calat màxim i resposta estructural dels elements que la conformen.

Estudi de diversos estats de càrrega (entrada, sortida i estat de treball de la maquinària) i les seves relacions amb les condicions de servei relatives a calats i derives, obtenint finalment un rang de valors aplicables màxims.