Definición de dos prototipos estructurales de gimnasios CODEPAZ para su construcción sistemática en Venezuela

 
13068
Definición de dos prototipos estructurales de gimnasios CODEPAZ para su construcción sistemática en Venezuela
2013
CMD Ingenieros

Es tracta del projecte de dos edificis prototípics destinats sencerament a l’ús esportiu. La diferència entre ambdós prototips és la mida: el major es projecta amb planta baixa i cinc plantes pis, mentre que el menor es projecta amb planta baixa i quatre plantes pis. En ambdós casos la planta superior la ocupa una pista de bàsquet, el que provoca que, en aquest nivell, l’estructura vertical quedi únicament al perímetre.

Windmill ha realitzat el projecte parcial d’estructura per ambdós prototips, més algun estudi preliminar d’alternatives de fonamentació.

Resulta destacable el treball relatiu al problema de sismorresistència, donat que part de les possibles implantacions dels prototips es donava al llarg de la costa Veneçolana, a on es troben algunes zones que poden patir sismes de notable intensitat. En aquest sentit, es va optar per un disseny d’estructura auto-esmorteït  mitjançant la inclusió de baules de sacrifici en els pòrtics claus en l’estabilització lateral de l’edifici.

Es va de tenir en compte, alhora, que l’estructura pogués ser fabricada indistintament a Europa o als EEUU, el que va obligar a treballar amb peces sempre transportables en vaixell i amb unions cargolades.