Habitatge unifamiliar aïllat a Roda de Barà (Tarragona) Habitatge unifamiliar aïllat a Roda de Barà (Tarragona) Habitatge unifamiliar aïllat a Roda de Barà (Tarragona) Habitatge unifamiliar aïllat a Roda de Barà (Tarragona)

 
13052
Habitatge unifamiliar aïllat a Roda de Barà (Tarragona)
2013
ENTROPIA Arquitectura

L'habitatge unifamiliar situat en el municipi de Roda de Barà, està organitzada en dos sobre rasant i amb una superfície total de 200 m2. El perímetre de l'habitatge, planteja un joc d'entrants i sortints que permet l'obtenció d'una volumetria trencada que defineix plànols en llum i en ombra, com a tret més característic del projecte. Aquest plantejament provoca que parteix de la volumetria de la primera planta quedi en voladís.

La missió de Windmill ha estat donar una solució estructural coherent, adaptant-se a l'arquitectura de l'habitatge. En aquest cas s'ha optat per forjat unidireccional de jàsseres i biguetes sobre parets de càrrega i pilars. Mentre que la peça més destacada de l’habitatge, el seu voladís de gairebé 3 metres de llum en planta primera, es resolt mitjançant diverses jàsseres de cantell.

Cal destacar la formació d'un doble espai a l'interior de l'habitatge, del com s'ha hagut de col·locar un tirant en planta primera, perquè l'arquitectura impedia el descens natural de les càrregues fins a la fonamentació.