Reparación y refuerzo de la de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Silla (Valencia)

 
13032
Reparación y refuerzo de la de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Silla (Valencia)
2013
Parroquia Ntra. Señora de los Angeles de Silla

Es tracta de la Parròquia de Nuestra Señora de los Ángeles, situada al municipi de Silla de València, i la construcció de la qual data del segle XVIII. Aquesta edificació està inclosa en el Catàleg Municipal com a Bien de Relevancia Local (BRL) i es troba dins l’àmbit d’influència de la Torre Musulmana i de la Zona de Protecció Arqueològica.

Realitzar el projecte d’estabilització i consolidació de la façana principal de la Parròquia, com a part integrant del projecte general de restauració redactat per l’Arquitecte Antonio Giner Sanchis.

Aquest projecte pren com a punt de partida el Dictamen emès per aquesta mateixa part en relació a la patologia present al monument.

Intervenir en dues zones de la façana principal: volta central i espadanya inclòs el penell.

Les dues zones presenten separació per trencament respecte dels elements constituents de l’edificació existent.

La solució adoptada en ambdós casos es basa en un sistema de trava que serveix com a element d’unió entre les zones de trencament i les parts sòlides de la pròpia església.