Rehabilitació de l'antiga confraria de Pescadors del barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació de l'antiga confraria de Pescadors del barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació de l'antiga confraria de Pescadors del barri del Serrallo de Tarragona Rehabilitació de l'antiga confraria de Pescadors del barri del Serrallo de Tarragona

 
13014
Rehabilitació de l'antiga confraria de Pescadors del barri del Serrallo de Tarragona
2013
Estudi d’Arquitectura Xavier Climent

Es tracta de l’antic edifici de la Confraria de Pescadors, ubicat al barri del Serrallo de Tarragona. Aquesta edificació, constituïda per dues unitats constructives, ha estat construïda durant el primer terç del S.XX, en diferents etapes, i fins als anys 60 del mateix segle ha patit algunes intervencions de reforma.

Windmill realitzar el projecte de reforma i rehabilitació de l’antic edifici. Aquest projecte contempla la recuperació de l’edifici per donar servei al propi barri del Serrallo, manteniment del restaurant actual La Puda i incorporació del CEMAPT.

L'objectiu va ser intervenir a l’edifici per tal de millorar-lo qualitativament i adequar-lo als actuals i als nous usos, respectant la seva imatge actual.

A nivell estructural, es busca aconseguir el màxim aprofitament, quan això sigui possible, de l’estructura existent, tant vertical como horitzontal, mitjançant els oportuns reforços.

Com a excepció cal destacar la nova coberta lleugera situada a la unitat més gran i tots el forjats corresponents a la unitat més petita.