Reflexions entorn als fonaments del disseny estructural a l'arquitectura en relació a la seva incidència en l'impacte ambiental Reflexions entorn als fonaments del disseny estructural a l'arquitectura en relació a la seva incidència en l'impacte ambiental Reflexions entorn als fonaments del disseny estructural a l'arquitectura en relació a la seva incidència en l'impacte ambiental Reflexions entorn als fonaments del disseny estructural a l'arquitectura en relació a la seva incidència en l'impacte ambiental Reflexions entorn als fonaments del disseny estructural a l'arquitectura en relació a la seva incidència en l'impacte ambiental

 
13010
Reflexions entorn als fonaments del disseny estructural a l'arquitectura en relació a la seva incidència en l'impacte ambiental
2013
ELISAVA

Es proposa recuperar les bases dels aspectes essencials del disseny estructural que incideixen en la quantitat de material utilitzat: la mida y la forma estructural en relació a la forma de sol·licitació (tant en termes d’estructura complerta com en termes de disseny seccional). Tanmateix, es fa incís en algunes estratègies elementals que permeten reduir en determinats contexts la quantitat de sol·licitació, com a via indirecta de reducció de la quantitat de material necessari.

Por altra part, com a reflexió en torn a la selecció del material, es repassen breument les propietats mecàniques fonamentals dels materials estructurals que han anat conformant el gruix de les construccions que habitem fins els nostres dies. 

S’introdueixen un seguit d’apunts bàsics relatius a la formació de pisos, entenent que la formació de pisos és el problema que ha d’abordar-se en la major part de construccions arquitectòniques.

Por últim, la ponència busca destacar en alguna mesura las contradiccions que ha d’afrontar o resoldre l’arquitectura diàriament, si més no, en el relatiu al disseny estructural i la seva incidència sobre l’impacte ambiental.