Anàlisi d'una llosa de subpressió fissurada a Llançà (Girona)

 
12101
Anàlisi d'una llosa de subpressió fissurada a Llançà (Girona)
2012-2013
Lazuli Business

L’element analitzat és una llosa de subpressió de dimensions molt dispars (una de molt llarga i una de curta) i contorn molt erràtic, la qual presentava un quadre sever d’esquerdament. La llosa constitueix el sòl d’un aparcament de soterrani d’un bloc d’habitatges ubicat a la localitat de Llançà i ha de retenir l’efecte de la pressió ascendent de l’aigua.

La missió de Windmill ha passat per la determinació de les causes del problema, el que ha comportat la realització de models detallats de càlcul en els que s’han tingut en compte tant els efectes reològics com els propis de la subpressió de l’aigua freàtica.

Cal destacar que l’anàlisi realitzada permeté demostrar que l’agent causal bàsic de la patologia no era altre que la retracció de la llosa, per las particularitats de la seva història constructiva i del contorn de la parcel·la, malgrat que es donaven problemes importants de col·locació d’armadura que també incidiren de forma substancial en l’agreujament de la patologia i que, al mateix temps, dificultaren la rigorosa anàlisi etiològica.