Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia) Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia)

 
12064
Nueva sede de SIVOM NARBONNE RURAL en Montredon des Corbieres (Francia)
2012
Apache Architectes

Es tracta de la construcció d’un centre social de l’entitat francesa SIVOM Narbonne Rural, a l’àrea rural depenent de la ciutat de Narbona. El projecte es desenvolupa bàsicament en planta baixa, en bona mesura a partir de la repetició d’un cos modular que resol els aspectes fonamentals del futur edifici.

Les envolupants es plantegen mitjançant una utilització profusa de la palla i de la fusta com a material d’acabat, per a minimitzar l’impacte ambiental de la construcció.

La missió de Windmill ha estat la de projectar l’esquelet d’acer que sosté el mòdul bàsic, així com supervisar i auditar altres aspectes de l’estructura restant.

S’ha de destacar que l’entramat resistent del cos modular no presenta cap element vertical, el que ha obligat a un estudi detallat dels mecanismes d’equilibri de cada unitat que ha esta concebuda com a autoestable.