Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona

 
12054
Cubrició d'un sector de la grada del circ romà de Tarragona
2013-2016
NAM Arquitectura

El projecte, localitzat a la zona del circ romà que es troba a la Plaça Sedassos, es tracta d'una estructura configurada per cobrir part de les restes arqueològiques que es troben a la zona nord de la mateixa. El propòsit ha estat el de generar una grada suspesa sobre les restes de l'antiga graderia del circ romà. D'una banda permet recuperar la funció original de la grada, utilitzant la plaça Sedassos com una escena de diverses representacions, a més de permetre la visita de les restes existents.

La missió de Windmill ha estat la de calcular l'estructura mitjançant una xapa d'acer corten plegada de 5 mm de gruix que configura el perfil dels murs antics romans. Els murs seran reconstruïts amb obra de fàbrica col·locada sobre un geotèxtil per a preservar en tot moment la integritat del monument.

Cal destacar l'esforç realitzat en el disseny de l'estructura per promoure la seva compatibilitat amb la idea arquitectònica original. S'han aprofitat els diferents elements estructurals, com els rigiditzadors de les plataformes, per conformar els elements de barana i crear un ritme que actuï de mòdul de l'arquitectura. S'han evitat, en la mesura del possible, els suports sobre la preexistència amb la idea de no interferir en el patrimoni existent. Addicionalment, s'ha realitzat un estudi detallat de les vibracions de la xapa plegada d'acer.