Problemes constatats durant la construcció de dos blocs d'apartaments a Eivissa Problemes constatats durant la construcció de dos blocs d'apartaments a Eivissa

 
12047
Problemes constatats durant la construcció de dos blocs d'apartaments a Eivissa
2012
Life Marina Ibiza

Es tracta de l’estudi de danys apareguts a les construccions circumdants a dues unitats de promoció d’apartaments de luxe ubicades al barri de la Marina de la ciutat d’Eivissa. L’agent causal bàsic del problema va ser la necessària extracció d’aigua freàtica practicada a l’interior de las obres corresponents a las citades unitats de promoció per a la construcció dels nivells de soterrani, per problemes amb la geometria del sistema de contenció, format a base de palplanxes.

La missió de Windmill va ser la d’establir una relació valorada del danys causats pel rebaix del nivell freàtic en tots els immobles veïns i en la pròpia via pública.

Va resultar un treball en alguna mesura ardu per l’extensió de l’àrea afectada i, per tant, pel número d’immobles afectats, distingint en cada cas l’origen de tots els problemes inicialment relacionats per diferents agents per a concretar els que realment es corresponien amb el susdit rebaix del nivell freàtic.