Habitatge entre mitjaneres a Puçol-Platja (València) Habitatge entre mitjaneres a Puçol-Platja (València) Habitatge entre mitjaneres a Puçol-Platja (València) Habitatge entre mitjaneres a Puçol-Platja (València) Habitatge entre mitjaneres a Puçol-Platja (València) Habitatge entre mitjaneres a Puçol-Platja (València)

 
12009
Habitatge entre mitjaneres a Puçol-Platja (València)
2012
MGA Arquitectos

Es tracta d’un habitatge entre mitjaneres que queda situat al barri marítim de Puçol-Platja, a la primera línea de mar. L’estructura es va plantejar sense pilars, fet pel que els forjats cobreixen l’espai que defineixen les dues parets mitjaneres sense l’ajuda d’altres suports. Les condicions de las veïnes parets mitjaneres eren complexes; es tractava d’obres de fàbrica de mala qualitat o amb un mal estat de conservació, el que feia difícil considerar suports en aquestes alineacions que poguessin quedar conformats amb formigó armat o, al menys, construïts de forma tradicional.

Per altra part, es feia difícil considerar parets de càrrega ceràmiques o pilars metàl·lics, per que l’esveltesa de la construcció, considerada al mateix temps que la diafanitat, implicava un cert problema d’estabilitat lateral. 

Finalment, es va optar per uns murs de càrrega de formigó, semiprefabricats, que consistien en un parell de “llençols” prefabricats de formigó armat, lligats entre ells a una certa separació, que permetien el vessat de formigó fresc in situ sense l’ajuda d’encofrats i, por tant, sense afecció alguna sobre las paredes mitjaneres veïnes. Aquesta solució va haver de ser revisada ingeniosament, a la zona propera a la façana que dona a la platja, per a permetre la formació d’uns prominents voladissos.