Escola de Música a Reus (Tarragona) Escola de Música a Reus (Tarragona) Escola de Música a Reus (Tarragona) Escola de Música a Reus (Tarragona) Escola de Música a Reus (Tarragona) Escola de Música a Reus (Tarragona)

 
12008
Escola de Música a Reus (Tarragona)
2012
Diputació de Tarragona

Es tracta de l'assistència tècnica a la D.F. per a la implementació d'uns canvis en l'estructura respecte el projecte original corresponent a la rehabilitació integral d'un edifici d'equipaments per a la Diputació de Tarragona. Els canvis proposats són:

- Revisió dels elements de fonamentació i contenció.
- Ampliació dels sostres per l'adquisició d'una petita parcel · la adjacent.
- Canvi de pilars d'acer a pilars de formigó.

Documentar i justificar els canvis proposats en el projecte original d'estructura redactat l'any 2010 Addicionalment s'assisteix tècnicament a la DF corresponent a la seva construcció.

Les prospeccions realitzades a la parcel detectar una elevada presència de mines amb diversos pous d'accés que va condicionar la posició dels elements de suport i, en conseqüència, dels elements de fonamentació.