Redacció d'estudis geotècnics i topogràfics
Coberta de la Necròpoli de Tarragona, 2018.
Redacció d'estudis geotècnics i topogràfics
14 habitatges a Orpesa (Castelló), 2019.
Redacció d'estudis geotècnics i topogràfics
Estudi geotècnic per a dos edificis d’habitatges a Sabadell i informe de no afectació del túnel de FGC, 2019-20.


 
Redacció d'estudis geotècnics i topogràfics


Realitzem l’aixecament topogràfic de parcel·les, edificis i altres construccions. També ens encarreguem de la investigació/ caracterització de sòls i de la redacció d’informes geotècnics com a suport a la redacció de projectes, tant propis com de tercers.

 

A més, realitzem anàlisis de construccions soterrades, eventualment afectades per l’acció dels propis sòls i/o per construccions properes, i d’altres problemàtiques específiques vinculades a la mecànica del sòl.