ESTUDIS GEOTÈCNICS I TOPOGRÀFICS
Coberta de la Necròpoli de Tarragona, 2018.
ESTUDIS GEOTÈCNICS I TOPOGRÀFICS
14 habitatges a Orpesa (Castelló), 2019.
ESTUDIS GEOTÈCNICS I TOPOGRÀFICS
Estudi geotècnic per a dos edificis d’habitatges a Sabadell i informe de no afectació del túnel de FGC, 2019-20.


 
ESTUDIS GEOTÈCNICS I TOPOGRÀFICS


Realitzem l’aixecament topogràfic de parcel·les, edificis i altres construccions. També ens encarreguem de la investigació/ caracterització de sòls i de la redacció d’informes geotècnics com a suport a la redacció de projectes, tant propis com de tercers.

 

A més, realitzem anàlisis de construccions soterrades, eventualment afectades per l’acció dels propis sòls i/o per construccions properes, i d’altres problemàtiques específiques vinculades a la mecànica del sòl.