Joan Recasens

Geòleg per la
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Direcció de l'Àrea de Geotècnia 
de
Windmill Structural Consultants S.L.P.

Joan ha desenvolupat la seva activitat professional en el camp de la geotècnia durant els últims 30 anys, on ha participat en més de 15000 projectes, tant de caràcter habitacional com d'infraestructures, al nostre país, fundant el 1996 l'empresa Mediterrània de Geoserveis, SL.


En aquests últims 7 anys ha desenvolupat diferents projectes geotècnics d'infraestructures, tant de comunicacions com hidràuliques, al Perú, on exerceix de consultor geotècnic per a diferents empreses del país com internacionales.


Com a anècdota, al llarg de la seva vida professional ha col·laborat en la construcció d'infraestructures en tres esdeveniments esportius importants: Les Olimpíades de Barcelona del 1992, els Jocs del Mediterrani de Tarragona 2018 i els Jocs Panamericans de Lima 2019.


Així mateix durant un periodo de 4 anys va compaginar la pràctica professional amb la docència com a professor de geotècnia de l'Escola d'Arquitectura de La Salle de la Universitat Ramon Llull.


joan.recasens@windmill.com.es

Oficina  
Tarragona
Any incorporacio  
2018
Correu  
logo  
629506497
Llengües de treball

•  Castellano
•  Català
•  Français
•  English
Especialitats

•  Geologia
•  Geotècnia
Serveis

• Redacció d'estudis geotècnics i topogràfics


Treballs de referència