Windmill Structural Consultants Logo


Aida Pons

Aida s’uneix a Windmill a l’Octubre de 2018 com a becària mentre realitza el Màster en Conservació del Patrimoni Arquitectònic a la Universitat Politècnica de València, incloent assignatures con “Anàlisi estructural de sistemes abovedats” i “Diagnòstic i intervenció en estructures de formigó”.

És Arquitecte Superior per la Universitat Politècnica de València. En el seu projecte final de carrera, un Centre d’I+D+I a Castelló, empra l’estructura com una ferramenta fonamental per a projectar, aconseguint una gran fluidesa dels espais gràcies al disseny i càlcul de nuclis i lloses alleugerades de formigó postesat.
Aida treballa a l’oficina de València.logo  
Llengües de treball

•  English
•  Castellano
•  Català