Ada Samà
 

Arquitecta tècnica per la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Máster en Estructures dels Edificis i la seva Rehabilitació per la 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Máster en Estructures d’Edificació: Rehabilitació i Patologia per la
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Cap de projectes de
Windmill Structural Consultants, S.L.P.


Ada s’ha unit a Windmill al juny de 2018 com a analista d’estructures.
És Arquitecta Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya i posseeix un Máster en Estructures dels Edificis i la seva Rehabilitació per la Universidad Politécnica de Madrid i un Máster en Estructures d’Edificació: Rehabilitació i Patologia per la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Ada va adquirir cinc anys d’experiència treballant com a cap de projectes en una consultoria d’estructures, on va realitzar Projectes d’execució de rehabilitació estructural i Informes de caracterització i patologia estructural.


ada.sama@windmill.com.es

Oficina  
Tarragona
Any incorporacio  
2018
Correu  
logo  
635 815 946
Llengües de treball

•  Català
•  Castellano
Especialitats

•  Disseny i anàlisis estructural
•  Auscultació, monitorització i peritatge estructural
•  Rehabilitació d’estructures existents
•  Estructures d’obra nova de fàbrica, fusta, formigó armat, acer, mixtes i elements estructurals singulars
Serveis

• Projectes d'excavació, terraplenat, contenció i soleres
• Auditoria de projectes i enginyeria de valor
• Auscultació, monitorització i peritatge estructural


Treballs de referència