Windmill Structural Consultants Logo

Anna Gonzàlez Vidiella

L’Anna és llicenciada en arquitectura per la Universitat Rovira i Virgili i es va incorporar a l’equip de Windmill l’estiu del 2018.

El seu projecte final de carrera va consistir en la planificació i el disseny d’un Centre de Mitjans Audiovisuals situat a la frontera entre Itàlia i Eslovènia, posant especial èmfasi en l’estructura metàl·lica de grans dimensions vertebradora del projecte.logo